Jautājumi un atbildes

1. Uz kā tiek reģistrēts domēna vārds?
Domēna vārds tiek reģistrēts tikai uz pasūtītāju. Domēna vārdu var reģistrēt uz juridisku vai fizisku personu.

2. Cik daudz laika patērē mājas lapas izveidošana?
Mēs cenšamies strādāt kvalitatīvi. Mājas lapas radīšanas etapā mēs daudz ko pārbaudām, testējam dažādus informācijas pasniegšanas variantus utt. Vidēji darbs pie vienas mājas lapas izveidošanas aizņem no trim nedēļām līdz diviem mēnešiem, darbs pie interneta veikala vai sarežģītas mājas lapas 2-3 mēnešus. Pie lieliem un sarežģītiem projektiem mēs strādājam aptuveni 4-6 mēnešus.

3. Kādi darbi ietilpst mājas lapas izveidošanā?
Mājas lapas izveidošanas procesā ietilpst sekojoši darbi: mājas lapas dizaina radīšana, šablonu izveide (grafiskā maketa pārveidošana formātā, ko attēlo brauzeris), mājas lapas vadības sistēmas iekārtošana, vadības sistēmas noregulēšana un šablonu pieslēgšana, papildus programmas moduļu izstrāde, iepriekšēja aizpildīšana ar informāciju, testēšana. Papildus testēšana notiek praktiski visos darba posmos.

4. Cik dizaina variantu mums iesniegs?
Vairāku dizaina variantu iesniegšanas prakse mūsuprāt ir ļoti nepareiza. Nevienam nenāk ne prātā palūgt vienu un to pašu sienu nokrāsot vairākās krāsās, lai pēc tam izlemtu, kura krāsa ir labākā. Tieši tāpat strādājam arī mēs. Mēs izstrādājam dizainu. Ja tas jūs pamatoti neapmierina, mēs izstrādājam vēl vienu variantu par velti. Visi turpmākie varianti tiek izstrādāti par papildus samaksu.

5. Bet ja jūs uzzīmēsiet mums slikti, un pēc tam pieprasīsiet naudu par vēl vienu variantu?
Dizains ir subjektīva lieta. Savus dizaina maketus mēs izstrādājam, pamatojoties uz savu pieredzi, un ar dizainu risinām noteiktus uzdevumus, tādus kā vienkārša un saprotama navigācija, informācijas uztveršanas vienkāršība, patīkams un atmiņā paliekošs ārējais izskats. Tāpat jāatceras, ka mājas lapu mēs izstrādājam nevis pasūtītājam, jo viņš jau tāpat visu zina par savu kompāniju, mājas lapu mēs veidojam viņa esošajiem un nākamajiem klientiem. Mūsu darbu līmeni var aplūkot portfolio sadaļā.

6.Kādi materiāli jāiesniedz, lai izveidotu mājas lapu?
Lai mēs pēc iespējas prasmīgāk varētu saplānot laiku, kā rezultātā paveiktu darbu ātrāk un kvalitatīvāk, mums ir skaidri jāsaprot, ko mēs darām, un tieši kādu informāciju mēs nogādāsim lietotājam ar mājas lapas palīdzību. Tādēļ mums ir milzīgs lūgums – nekavēties ar informācijas iesniegšanu. Jebkurā gadījumā mums būs nepieciešams jūsu logotips vektora veidā un mājas lapas saturs – teksti, fotogrāfijas, attēli, preču katalogi utt.

7. Vai jūs uzņematies mājas lapas uzturēšanu ar cita ražotāja vadības sistēmu?
Mēs cenšamies neuzņemties mājas lapu uzturēšanu ar svešu vadības sistēmu. Mēs varam izdarīt izņēmumu, tomēr jums jāatceras, ka tad visi jūsu uzdevumi tiks izpildīti daudz lēnāk, nekā varētu būt, jo mūsu speciālisti katru reizi būs spiesti apgūt viņiem neierasto sistēmu. Atsevišķos gadījumos mēs varam piedāvāt jums ar atlaidi pāriet uz mūsu vadības sistēmu.

8. Kā veidojas abonenta maksa par mājas lapas uzturēšanu?
Mājas lapas uzturēšanas izmaksas nosaka individuāli katrai mājas lapai. Mēs cenšamies adekvāti novērtēt darbu apjomu un, vadoties pēc tā, noteikt ikmēneša uzturēšanas izmaksas. Katrai mājas lapai nepieciešams savs darbu apjoms, nereti nepieciešami arī dažādi speciālisti, tādēļ katrai mājas lapai izmaksas ir atšķirīgas. Sīkāku informāciju jūs atradīsiet sadaļā - Mājas lapu uzturēšana.

9. Kas ir interaktīvie moduļi?
Termins „interaktivitāte” cēlies no angļu vārda interaction, kas tulkojumā nozīmē „mijiedarbība”. Ar interaktīviem moduļiem saprot mājas lapas moduļus, kas pieņem informāciju no lietotāja, apstrādā to un, pamatojoties uz šo informāciju, atspoguļo saturu. Piemēram, pasūtījuma grozs, atgriezeniskās saiknes forma, meklēšana mājas lapā, lietotāja personīgais kabinets, bilinga sistēma utt.